Hemşirelik Bölümü

İstihdam Olanakları

10/04/2018 12:46:24 - 10/04/2018 12:46:24 - 6059 Okunma

Öğrencilerimiz mezuniyet sonrası, özel, devlet, üniversite hastanelerinde, aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşlarında, yaşlı bakımevlerinde, işyeri ve okulların sağlık birimlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde görev alabilir. Lisans eğitimi sonrası, lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademisyen olarak çalışabilmektedir.

istihdam

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.