Hemşirelik Bölümü

Hemşireliğin Önemi

10/04/2018 12:46:53 - 10/04/2018 12:46:53 - 8605 Okunma

Türk Hemşireler Derneği’ ne göre hemşirelik; “bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme, hastalık halinde iyileşme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetlerin yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.” Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde hemşirelik çok önemli ve gerekliliğini ortaya koymuş bir meslektir. Çağdaş tıp felsefesi yaklaşımı, hastaların tedavisinden çok önlenmesine, yaşamın kalitesinin artmasına yöneliktir. Hemşirelik eğitimi ve hizmetleri de bu felsefeyle yürütülmektedir.

Hemşirelik Bölümümüz, meslek ve uygulamaları derslerle birlikte temel bilimsel dersler ve seçmeli dersleri içerir. Bölüm, 4 yıl süre ile 8 ders döneminden oluşmaktadır. Deneyimli kadrosu, ana yerleşkede yer alması, yüksek lisans ve doktora programlarının mevcut olması nedeniyle tercih edilmede öncelikli bir konumdadır. Hızla gelişen ve iş bulma garantisi olan meslekler arasında ilk sıralarda olan hemşirelik mesleğinin akademik kariyer açısından da çeşitli fırsatları bulunmaktadır.

önemi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.